مکمل غذایی فوراور موو
Forever Move
غضروف ساز طبیعی فوراور

90 کپسول ژله‎ای
ترکیبی موثر از دو عنصر اصلی، گلوکزامین و کندراتین
برای بهبود ساختار ماهیچه ای- مفاصل- غضروف
ارتقا کیفیت تحرک بدنی و فعالیت روز مره