فوراور کیدز
Forever Kids Multivitamins
مولتی ویتامین جویدنی کودکان

120 قرص جویدنی
مولتی ویتامین کودکان جهت تأمين نياز روزانه کودکان به مواد مغذی
جبران کمبود ويتامين های حياتی،
مواد معدنی و مواد مغذی گياهی Phytonutrients در کودکان.
به کودکان خود تمامی ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن در حال رشد را بدهید.
فوراور کیدز یک مولتی ویتامین کامل 100 درصد گیاهی با طعم انگور و فاقد طعم دهنده ها و رنگ های مصنوعی، فاقد شکر و گلوتن است.