فوراور لین
Forever Lean
مکمل کاهش جذب چربی و کالری

مکمل کاهش وزن لین.
با جلوگیری از جذب کالری های چربی و کربوهیدرات ها باعث کاهش وزن می‌شود.
به تنظیم قند خون برای متابولیسمی طبیعی کمک می کند.
به طور موقتی مانع جذب کالری از قند می‌شود.