فوراور ایموبلند
Forever Immublend
تقویت سیستم ایمنی بدن

ویتامین تقویتی، جهت ارتقای سیستم ایمنی بدن.
ترکیبات: ویتامین C ، ویتامین D3 ، روی (Zinc) ، پودر قارچ های شیتاکه و گریفولا فروندوسا(Shiitake,Mitake) و سویا
تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا, درمان بیماری زگیل تناسلی (HPV)