مکمل بی پولن فوراور
Forever Bee Pollen
گرده گل زنبور عسل

100 قرص
کمک به سلامتی بدن
بهبود سيستم گردش خون
بهبود دستگاه گوارش
بهبود سيستم ايمنی بدن
بهبود سيستم عصبی سیروز کبدی (ناشی از مصرف الکل)
بهبود دیس لکسی در کودکان
بهبود سفیدی مو
بهبود ام اس و …